Κρατήστε με ενήμερο για τα Printing Awards 2023

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1. Επιχειρηματική Αριστεία

Επιβραβεύονται επιχειρήσεις του κλάδου των γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και τυπογραφίας στην αριστεία, την ποιότητα, την καινοτομία και τις επενδύσεις, όπως αυτά αναδεικνύονται από την επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητά τους και τα παραγόμενα έντυπα κάθε είδους και μορφής. Γενικότερα, λαμβάνεται υπ’ όψιν κάθε στοιχείο σύγχρονου σχεδιασμού και παραγωγής και εφαρμογή καινοτομίας στις εκτυπώσεις*, που θεωρείται ότι συμβάλλει στην παρουσίαση ενός σύγχρονου – καινοτομικού έργου γραφικών τεχνών – εντύπου. Έμφαση δίδεται στην ενσωμάτωση στοιχείων και δεδομένων λειτουργικών και διαδραστικών χαρακτηριστικών και τεχνολογιών (Functional, Industrial, Hybrid and Interactive printing Augmented reality, Printed electronics, Antennas and Batteries).

1.1. Κατηγορίες εντύπων – έργων γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και τυπογραφίας

1.1.1. Commercial Printing – Εμπορικές εκτυπώσεις (Βραβείο: Commercial Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα κάθε τύπου (μπροσούρες, direct-mail, εμπορικά έντυπα, διαφημιστικά – ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα προβολής κ.ά.).

1.1.2. Newspaper Printing – Εκτύπωση Εφημερίδας (Βραβείο: Newspaper Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα εκτύπωσης και περάτωσης εφημερίδων ημερήσιου, εβδομαδιαίου, 15νθήμερου και μηνιαίου τύπου, με εκτύπωση σε χαρτί εφημερίδας. Βραβεία με βάση τον τυπογραφικό σχεδιασμό, την ποιότητα εκτύπωσης, την συνολική εμφάνιση και χρηστικότητα (πχ δίπλωση, βιβλιοδεσία) και την τεχνολογία ενσωμάτωσης ενθέτων και προωθητικών αντικειμένων.

1.1.3. Magazine Printing – Εκτύπωση περιοδικών εκδόσεων (Βραβείο: Magazine Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και περάτωσης περιοδικών με δημοσιογραφικό/συντακτικό περιεχόμενο (εταιρικά περιοδικά, ποικίλης ύλης, κλαδικά κ.λπ.).

1.1.4. Book Printing – Εκτύπωση Βιβλίου (Βραβείο: Book Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα εκτύπωσης βιβλίων με υψηλή ποιότητα στην εκτύπωση, τη βιβλιοδεσία και τις τεχνολογίες περατώσεων.

1.1.5. Fine Art Reproduction & Printing – Αναπαραγωγή και Εκτύπωση έργων τέχνης (Βραβείο: Art Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για εκτύπωση έργων τέχνης κάθε είδους και μορφής, με υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και πιστότητα. Βραβεύονται επιχειρήσεις με επίδειξη υψηλής ποιότητας στις τεχνολογίες αναπαραγωγής και πιστής απόδοσης του έργου τέχνης, ανεξάρτητα από την τεχνολογία εκτύπωσης.

1.1.6. Luxury Publication Printing – Εκτύπωση Λευκωμάτων – Πολυτελών Εκδόσεων (Βραβείο: Luxury Publication Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για εκτύπωση γενικών ή θεματικών λευκωμάτων οδηγών – καταλόγων Μουσείων και συλλογών, καταλόγων έργων τέχνης, με υψηλή ποιότητα στη συνολική παραγωγή.

1.2. Εκτυπώσεις Συσκευασίας και Προβολής

1.2.1. Flexible Packaging Printing- Εύκαμπτη Συσκευασία (Βραβείο: Flexible Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα εύκαμπτης συσκευασίας για την ποιότητα εκτύπωσης, τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της παραγωγής την τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής, σε σχέση με την χρήση, ασφάλεια, αποθήκευση, μεταφορά, προώθηση και προβολή και πώληση του προϊόντος. Έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

1.2.2. Corrugated Packaging Printing – Εύκαμπτη Συσκευασία Κυματοειδούς Χάρτου (Βραβείο: Corrugated Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα συσκευασίας από κυματοειδές χαρτόνι για την ποιότητα εκτύπωσης, τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της παραγωγής την τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής σε σχέση με την χρήση, ασφάλεια, αποθήκευση, μεταφορά, προώθηση και προβολή και πώληση του προϊόντος. Έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

1.2.3. Folding Box Packaging Printing – Συσκευασία Διπλωτού Περιέκτη από συμπαγές χαρτόνι (Βραβείο: Folding Box Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για περιέκτες από χαρτόνι–κουτιά, για την ποιότητα εκτύπωσης, τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της παραγωγής την τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής, σε σχέση με την χρήση, ασφάλεια, αποθήκευση, μεταφορά, προώθηση και προβολή και πώληση του προϊόντος. Έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

1.2.4. Label Printing – Ετικέτα (Βραβείο: Label Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα ετικετών από υλικό κάθε είδους και μορφής (χαρτί, πολυμερές, πλαστικό κλπ). Αξιολογείται η ποιότητα εκτύπωσης, τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της παραγωγής η τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής σε σχέση με την χρήση, ασφάλεια, αποθήκευση, μεταφορά, προώθηση και προβολή και πώληση του προϊόντος. Έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

1.2.5. Metal/Aluminium Packaging Printing – Μεταλλική Συσκευασία (Βραβείο: Metal Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για περιέκτες από μέταλλο, λευκοσίδηρο, αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο ή συνδυασμό αυτών για την ποιότητα εκτύπωσης, τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της παραγωγής την τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής σε σχέση με την χρήση, ασφάλεια, αποθήκευση, μεταφορά, προώθηση και προβολή και πώληση του προϊόντος. Έμφαση δίδεται στα χαρακτηριστικά αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

1.2.6. Luxury Packaging Printing – Συσκευασία Πολυτελείας (Βραβείο: Luxury Packaging Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα συσκευασίας προϊόντων πολυτελείας ή καταναλωτικών προϊόντων με μεγάλο κύκλο ζωής. Αξιολογείται η ποιότητα αναπαραγωγής, εκτύπωσης και αποπεράτωσης, τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της παραγωγής και η τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής, σε σχέση με την χρήση, ασφάλεια, αποθήκευση, μεταφορά, προώθηση και προβολή και πώληση του προϊόντος.

1.3. Ειδικές κατηγορίες εντύπων

1.3.1. Outdoor Printing – Εκτύπωση μεγάλων επιφανειών – προβολής εξωτερικού χώρου (Βραβείο: Outdoor Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους, όπως billboards, στάσεις λεωφορείων, ντύσιμο οχημάτων και κτιρίων και περίπτερα εκθέσεων. Αξιολογείται η ποιότητα εκτύπωσης και η καινοτομία, καθώς και ο καινοτόμος συνδυασμός υλικών και εκτύπωσης με τρόπο που να προσελκύει τους θεατές. Το ελάχιστο μέγεθος που πρέπει να έχουν οι υποψηφιότητες είναι 2 τετραγωνικά μέτρα.

1.3.2. Security Printing – Εκτυπώσεις Ασφαλείας (Βραβείο: Security Printing)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για έργα ειδικών εργασιών γραφικών τεχνών που αφορούν στις εκτυπώσεις ασφαλείας και ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση χαρακτηριστικών γνησιότητας, αυθεντικότητας, προστασίας από αντιγραφή και πρόληψης της παραχάραξης. Αξιολογείται η συνολική επεξεργασία με όλα τα χαρακτηριστικά που συμμετέχουν στην ποιότητα του εντύπου ασφαλείας (υπόστρωμα, δάπεδα, μελάνια, ειδικές εκτυπώσεις, ειδικές περατώσεις, επιστρώσεις και λοιπές τεχνολογίες και εφαρμογές.

1.3.3. Point-of-purchase (PoP), Point of Sale (PoS) – Κατασκευές προβολής (Βραβείο: PoP – PoS – Display Printer)
Βραβεύονται επιχειρήσεις για εκτυπωτικές εφαρμογές σε έργα παρουσίασης-επίδειξης σε καταστήματα (κατασκευές display). Αξιολογείται η καινοτομία και η ευρηματικότητα στον συνολικό σχεδιασμό και τις τεχνικές κατασκευής, η ποιότητα εκτύπωσης και η διαμόρφωση σε σχέση με το προϊόν που προβάλλεται.

1.3.4. Newcomer – Νέα Επιχείρηση (Βραβείο: Printing newcomer)
Βραβεύονται νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν κατά τα τελευταία 5 έτη για εξαιρετικά – μοναδικά έργα γραφικών τεχνών πάσης φύσεως. Αξιολογείται η ποιότητα της συνολικής εργασίας, καθώς και η ποιότητα αναπαραγωγής, εκτύπωσης και αποπεράτωσης.

1.3.5. Traditional – Typographic Printing – Παραδοσιακή – καλλιτεχνική εκτύπωση με τη μέθοδο της Τυπογραφίας (Βραβείο: Typographic Printing)
Βραβεύονται επιχειρήσεις κάθε είδους και μορφής που δημιουργούν παραδοσιακά έντυπα και καλλιτεχνικές εκτυπώσεις με τις παραδοσιακές μεθόδους της Τυπογραφίας – Στοιχειοθεσία μετάλλου με όλες τις τεχνικές (Στοιχειοθεσία στο χέρι, Μονοτυπία, Λινοτυπία) και εκτύπωση σε παραδοσιακό τυπογραφικό πιεστήριο)

1.4. Άλλο

Πυλώνας 2. Έργα Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων – Τυπογραφίας & Τεχνολογίες Παραγωγής

Επιβραβεύονται έργα γραφικών τεχνών–εντύπων από επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων, παραγωγής υλικών-εκτυπώσεων συσκευασίας, εκδόσεων, επιμέλειας εντύπων, δημιουργικού σχεδιασμού ή άλλης μορφής, που επιδεικνύουν υψηλή δεξιοτεχνία, αξιοποίηση της τεχνολογίας, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες στην προεκτύπωση, την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία – περατώσεις.

Κατηγορίες

Βραβεύονται επιχειρήσεις για υβριδικές-σύνθετες εκτυπώσεις εντύπων κάθε είδους – εμπορικών, διαφημιστικών, ενημερωτικών και συσκευασιών που συνδυάζουν τόσο διαφορετικές εκτυπωτικές μεθόδους, όσο και διαφορετικές επεξεργασίες περατώσεων σε μία ή διαφορετικές φάσεις και συστήματα παραγωγής. Συνδυάζονται με καινοτομίες και βελτιώσεις στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παραγωγή που προτείνονται από τους κατασκευαστές – αντιπροσώπους συστημάτων και εξοπλισμού.

2.1. Offset Printing (Sheet-fed)
Εκτύπωση με μηχανές offset φύλλων.

2.2. Offset Printing (Web-fed)
Εκτύπωση με μηχανές offset ρόλων.

2.3. Gravure Printing
Εκτύπωση με Βαθυτυπικές μηχανές.

2.4. Flexographic Printing (wide-web)
Εκτύπωση με μηχανές φλεξογραφίας ρόλων, πλάτους υποστρωμάτων άνω των 60 εκατοστών.

2.5. Narrow-web Flexo Printing
Εκτύπωση με μηχανές φλεξογραφίας ρόλων, πλάτους υποστρωμάτων κάτω των 60 εκατοστών.

2.6. Dry-offset Printing
Εκτύπωση με τη μέθοδο της ξηράς offset (σε διάφορα υποστρώματα και διαμορφωμένες συσκευασίες).

2.7. Screen Printing all applications
Εκτυπώσεις μεταξοτυπίας – Όλες οι εφαρμογές.

2.8. Traditional Τypographic Printing
Παραδοσιακή – καλλιτεχνική εκτύπωση με τη μέθοδο της Τυπογραφίας. Όλες οι εφαρμογές (στοιχειοθεσία με το χέρι, Μονοτυπία, Λινοτυπία, Εκτύπωση σε όρθιο ή κυλινδρικό τυπογραφικό πιεστήριο – όλα τα υποστρώματα και έντυπα).

2.9. Digital Printing – Commercial/Label/Packaging
Ψηφιακή εκτύπωση. Όλες οι εφαρμογές (Εμπορικές εκτυπώσεις, Εκτυπώσεις ετικετών, Εκτυπώσεις Συσκευασιών κάθε είδους).

2.10. Production Inkjet Digital Printing
Ψηφιακή εκτύπωση με την τεχνολογία inkjet. Όλες οι εφαρμογές.

2.11. Wide Format Flatbed Digital Printing
Ψηφιακή εκτύπωση μεγάλων διαστάσεων σε επίπεδες επιφάνειες και υποστρώματα.

2.12. Wide Format Roll Inkjet Digital Printing
Ψηφιακή εκτύπωση μεγάλων διαστάσεων σε ρόλους, σε διάφορα υλικά.

2.13. Extended Gamut Printing/Expanded Color Gamut Printing
Εκτύπωση ευρείας γκάμας χρωμάτων με επιραστέρωση – Εκτύπωση εξαχρωμίας και επταχρωμίας με επιραστέρωση. Όλες οι εκτυπωτικές μέθοδοι.

2.14. Multiple Color Printing (CMYK & Spot)
Πολύχρωμη εκτύπωση – Εφαρμογές εκτυπώσεων με τετραχρωμία και χρώματα αναμείξεως (spot). Όλες οι εκτυπωτικές μέθοδοι.

2.15. Functional Printing
Λειτουργική εκτύπωση. Όλες οι εφαρμογές. Εκτυπωτικές εφαρμογές διαδραστικότητας και σύνδεσης στο διαδίκτυο και εφαρμογές εκτυπώσεων επίδρασης θερμότητας και χρόνου στις εκτυπώσεις (θερμοχρωμικοί δείκτες με μεταβολή του χρώματος των μελανών με την πάροδο του χρόνου).

2.16. Augmented reality printing application
Εκτύπωση δεδομένων εικονικής πραγματικότητας.

2.17. Industrial Printing – all applications (non-traditional printing, decorative printing, medical printing)
Βιομηχανική εκτύπωση – εφαρμογές σε πεδία εκτός των παραδοσιακών εντύπων – σε μη παραδοσιακά υποστρώματα και με μη παραδοσιακές μελάνες ή επιστρώσεις.

2.18. Printed electronics
Τυπωμένα Ηλεκτρονικά. Όλες οι εφαρμογές.

2.19. Interactive printing – Hybrid Printing and Finishing
Υβριδικές εκτυπώσεις αι περατώσεις. Συνδυασμός διαφορετικών εκτυπωτικών μεθόδων και/ή διαφορετικών τεχνολογιών περατώσεων και φινιρίσματος. Όλες οι εφαρμογές και συστήματα.

2.20. Book on Demand Production
Παραγωγή βιβλίων και εκδόσεων κατ’ απαίτηση – εφαρμογές αυτοεκδόσεων.

2.21. Variable Data Printing
Εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων.

2.22. On Demand Printing
Εκτύπωση κατ’ απαίτηση.

2.23. 3D Printing-Additive Manufacturing (all applications)
Τρισδιάστατη εκτύπωση. Προσθετική Μηχανική. Όλες οι εφαρμογές.

2.24. Stationery
Είδη γραφείου με εκτύπωση και περάτωση, φινίρισμα (Μπλοκ, Τετράδια, Κλασέρ και λοιπές σχετικές εφαρμογές).

2.25. Book binding – Finishing (all applications)
Βιβλιοδεσία. Όλες οι εφαρμογές και τεχνικές (Παραδοσιακή, Καλλιτεχνική – Παραγωγική Βιβλιοδεσία).

2.26. Specialty finishing – Embellishment – Specialty Effects
Επίστρωση βερνικιού, γκοφράρισμα, λαμινάρισμα, χρυσοτυπία, καλαντράρισμα, ειδκά εφέ, απτική επικοινωνία, δημιουργία αναγλύφου-εσωγλύφου, αναγλυφοτυπία, braille). Όλες οι εφαρμογές με παραδοσιακή και ψηφιακή τεχνολογία.

2.27. Advanced Color Management
Προηγμένες εφαρμογές διαχείρισης χρώματος – μέτρηση, πιστοποίηση και σύγκριση χρωμάτων κατά ISO12647 και CIELAB-CIELCH.

2.28. Advanced Prepress (all applications)
Προηγμένες εφαρμογές ψηφιακής προεκτύπωσης. Όλες οι εφαρμογές.

2.29. Oλιστικός Σχεδιασμός Συσκευασίας (all applications)
Εφαρμογές ολοκληρωμένου και ολιστικού σχεδιασμού συσκευασιών.

2.30. Άλλο

Πυλώνας 3. Λοιπές Υπηρεσίες & Δραστηριότητες

Επιβραβεύονται επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους στους τομείς της εξυπηρέτησης, διαχείρισης, marketing, βιωσιμότητας και καινοτομίας.

3.1. Συστήματα διαχείρισης παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου στην εκτύπωση
Επιβραβεύονται κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, παραγωγοί εξειδικευμένου λογισμικού γραφικών τεχνών, για όλες τις εφαρμογές στη διαχείριση, τον έλεγχο της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο. Αξιολογούνται ιδιαίτερα κατασκευαστές, εταιρείες ανάπτυξης καινοτομιών στο εξειδικευμένο λογισμικό των γραφικών τεχνών και ειδικότερα:
-MIS Γραφικών τεχνών
-Συστήματα διαχείρισης παραγωγής
-Συστήματα οικονομικής διαχείρισης και κοστολόγησης στην παραγωγή εντύπων
-Λογισμικό ψηφιακής προεκτύπωσης
-Ολοκληρωμένες εφαρμογές δοκιμίων
-Συστήματα ελέγχου και διόρθωσης αρχείων pdf και preflighting
-Λογισμικά και εφαρμογές ποιοτικών ελέγχων γραφικών τεχνών – μέτρηση, πιστοποίηση και σύγκριση χρωμάτων κατά CIELAB – CIELCH-ΔΕ
-Σύγχρονες εφαρμογές χρωματικής διαχείρισης
-Σύγχρονες εφαρμογές workflow management
-Σύγχρονα συστήματα ποιοτικού ελέγχου εκτυπώσεων
-Συστήματα αυτοματισμών και εφαρμογών industry 4.0 και ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή των γραφικών τεχνών.

3.2. Print Management & Logistics
Επιβραβεύονται επιχειρήσεις επιμέλειας και διαχείρισης σχεδιασμού και παραγωγής εντύπων, print brokers και third-party logistics που βοηθούν τους πελάτες τους να επιλέξουν τον κατάλληλο προμηθευτή τυπογραφικών και εκτυπωτικών υπηρεσιών, με βάση την ποιότητα και την οικονομική παραγωγή. Αξιολογείται η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, η ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων, η φιλικότητα προς τους χρήστες και η αποτελεσματική διαχείριση και διαμόρφωση ψηφιακών αρχείων περιεχομένου.

3.3. Customer Service Team
Επιβραβεύονται επιχειρήσεις για την άψογη εξυπηρέτηση πελατών. Αξιολογείται η παροχή καινοτόμων λύσεων, – για παράδειγμα τα συστήματα web-to-print, η επίλυση προβλημάτων, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με τον πελάτη κ.α. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να παρουσιάσουν συγκεκριμένα παραδείγματα και καλές πρακτικές, αναφέροντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, τους στόχους που επιτεύχθηκαν και τον αντίκτυπο στην ομάδα πωλήσεων–διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών και στους πελάτες.

3.4. In-house Graphic Design and Prepress – Premedia Team
Επιβραβεύονται επιχειρήσεις για τις επιδόσεις των τμημάτων δημιουργικού σχεδιασμού και προεκτύπωσης. Αξιολογείται η καινοτομία και η δημιουργικότητα, η ποιότητα των προτάσεων προς τους πελάτες και η ποιότητα στην υλοποίηση των προτάσεων. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να παρουσιάσουν συγκεκριμένα παραδείγματα και καλές πρακτικές, αναφέροντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, τους στόχους που επιτεύχθηκαν και τον αντίκτυπο στα σχετικά τμήματα και τους πελάτες.

3.5. Marketing Campaign
Επιβραβεύονται επιχειρήσεις για τις καμπάνιες μάρκετινγκ που διενήργησαν με σκοπό την αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας τους και την ανάδειξη της εξειδίκευσης και του έργου τους. Η καμπάνια μπορεί να είναι έντυπη, ψηφιακή, experiential ή συνδυασμός αυτών. Αξιολογούνται τα ποσοτικά αποτελέσματα της καμπάνιας, π.χ. το ROI (return of investment) κ.λπ. μετρήσιμα μεγέθη, καθώς και τα ποιοτικά δεδομένα όπως δείγματα των στοιχείων της καμπάνιας (φωτογραφίες, βίντεο, κ.λπ.) και testimonials πελατών.

3.6. Green Printing
Επιβραβεύονται επιχειρήσεις για τη στρατηγική τους να επενδύουν στην αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Αξιολογούνται τα στοιχεία των προγραμμάτων και των αλλαγών που εφαρμόστηκαν, καθώς και τα μετρήσιμα μεγέθη του αντίκτυπου που προκάλεσαν. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να παρουσιάσουν λεπτομερή παραδείγματα και συγκεκριμένες καλές πρακτικές, αναφέροντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, τους στόχους που επιτεύχθηκαν και τον αντίκτυπο στην επιχείρηση και τους πελάτες.

3.7. Εφαρμογές για την COVID-19
Επιβραβεύονται επιχειρήσεις για εκτυπώσεις σε επιγραφές, ειδική σήμανση Covid-19, αυτοκόλλητα, εκτυπώσεις συσκευασιών – κυρίως μεταφορών -χαρτοκιβώτια, υποστήριξη ταχυδρομικών αποστολών, ειδικές ετικέτες κλπ. εφαρμογές που προέκυψαν για την εξυπηρέτηση των αναγκών στο πλαίσιο των νέων συνθηκών.

Διευκρινίσεις για τον Πυλώνα 1

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά έργα που να αποδεικνύουν συνέπεια και συνέχεια στην ποιοτική σύγχρονη παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται ο αριθμός των αντιτύπων (τιράζ) του κάθε έργου/εντύπου.

* Εκτύπωση: Συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχεδιαστικές, διαχειριστικές και παραγωγικές διαδικασίες των εντύπων (Διαχείριση και ροές εργασίας, Προεκτύπωση, Εκτυπώσεις, Βιβλιοδεσία και Περατώσεις, Εκτυπωτικά υποστρώματα)

Διευκρινίσεις για τον Πυλώνα 2

Τα έργα συνδυάζονται με καινοτομικές τεχνολογίες παραγωγής και τις εφαρμογές τους που παρουσιάζονται από τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους και προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής, εφαρμογής εξειδικευμένων ψηφιακών συστημάτων και λογισμικού γραφικών τεχνών και οργάνωσης και διαχείρισης του σχεδιασμού και της παραγωγής εντύπων κάθε είδους και μορφής, σχετικών – συναφών.

Ειδικότερα, οι υποψηφιότητες του Πυλώνα 2 μπορούν να αφορούν σε τεχνολογικές λύσεις που είναι είτε καινοτόμες/ νεοεμφανιζόμενες, είτε αναβαθμισμένες ή βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων λύσεων. Υποψηφιότητες μπορούν να καταθέσουν εκτός από τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και των συναφών κλάδων, οι κατασκευαστές και οι διανομείς αντίστοιχων τεχνολογικών λύσεων. Αν η υποψηφιότητα αναφέρεται σε παλαιότερη βελτιωμένη ή αναβαθμισμένη υπηρεσία, τότε θα χρειάζεται να γίνει αναφορά στα στοιχεία βελτίωσης της υπηρεσίας ή της τεχνολογικής εφαρμογής.

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητας, δύναται να κατατεθούν στοιχεία των εντύπων και έργων γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και τυπογραφίας που εκπονήθηκαν με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογικής λύσης καθώς και συστάσεις πελατών ή συνεργατών. Η περιγραφή της τεχνολογικής ή άλλης καινοτομίας μπορεί να γίνει αναφέροντας την πρακτική εφαρμογή, τη λειτουργία, την παραγωγική διαδικασία και τις σχετικές επεξεργασίες κ.λπ., εστιάζοντας στα στοιχεία καινοτομίας και αποτελεσματικότητας.

Περαιτέρω, οι υποψηφιότητες του Πυλώνα 2 χρειάζεται να περιγράφουν τις βασικές προκλήσεις και τα σημαντικότερα επιτεύγματα του έργου, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης των εκτυπωτικών υποστρωμάτων, των μελανιών, των τεχνικών προεκτύπωσης, εκτύπωσης και μετεκτυπωτικής επεξεργασίας και περατώσεων και γενικότερα των ειδικών επεξεργασιών ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής που εφαρμόστηκε. Εκτός από τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλουν άλλες επιχειρήσεις (π.χ. διαφημιστικές, εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων – χρήστες των εντύπων, εκδότες, κ.ά.) αναφέροντας τη συνεργαζόμενη επιχείρηση γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και τυπογραφίας.

Βραβεία και Ειδικά Βραβεία

Βραβεία θα δοθούν στους νικητές από κάθε πυλώνα και κατηγορίες βράβευσης Gold, Silver, Bronze
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Χρυσά, Αργυρά και Χάλκινα βραβεία. Οι Διοργανωτές και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν περισσότερα βραβεία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο ή περισσότερες υποψηφιότητες ισοβαθμήσουν σε κάποια κατηγορία βράβευσης.

Ειδικοί Τίτλοι
Platinum βραβεία
Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών, σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, να απονεμηθεί Platinum βραβείο σε υποψηφιότητες με εξαιρετικές επιδόσεις. Απονέμεται έως ένα Platinum ανά πυλώνα.

Κορυφαίοι της Χρονιάς
Τα βραβεία για τις καλύτερες συνολικά επιδόσεις απονέμονται στις επιχειρήσεις που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών από όλους τους Πυλώνες. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Platinum – Gold – Silver – Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο (είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών, σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής και ανάλογα με το τελικό σύνολο των πόντων, να μην απονεμηθεί βραβείο για τον Κορυφαίο της Χρονιάς).

Printing Company of the Year

Printing Supplier of the Year